การใช้เห็ดไมคอร์ไรซาเพื่อฟื้นฟูป่าและดิน

“ใส่เห็ดป่าส่งเสริมทวีคูณ”

ไม้พื้นถิ่นหลายชนิด เช่น เต็ง รัง พลวง เหียง ยางนา ตะเคียนทอง ล้วนแต่พึ่งพา “เห็ดไมคอร์ไรซา” ในการอยู่รอดและเจริญเติบโต รวมถึงมีส่วนสำคัญในวัฏจักรการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน โดยเห็ดไมคอร์ไรซาเหล่านี้ ได้แก่ เห็ดป่าชนิดต่าง ๆ เช่น เห็ดเผาะ เห็ดน้ำหมาก เห็ดระโงก เป็นต้น

ดังนั้น ทางมูลนิธิจะใช้ประโยชน์จากเห็ดเหล่านี้ในการเตรียมกล้าไม้ เพื่อให้ได้กล้าไม้ที่แข็งแรงและอยู่รอดได้เมื่อย้ายปลูก รวมถึงช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และในท้ายที่สุด…เราจะได้ทั้งเห็ดป่าและป่าที่สมบูรณ์