การดูแลและติดตามผลการปลูกป่า

“ดูแลกันไปจนกว่ากล้าไม้จะอยู่ได้ด้วยตนเอง”

หนึ่งในแนวทางปลูกป่าของมูลนิธิ จะมี การดูแลรักษากล้าไม้ให้อยู่รอดได้ในช่วงแรก รวมถึงมีการติดตามผล ทั้งการเจริญเติบโตของกล้าไม้และการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในดินในระยะเวลา 3-4 ปี เมื่อกล้าไม้แข็งแรง ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ป่าที่สมบูรณ์ก็พร้อมเติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเราอีกต่อไป