ปฏิทินลูกไม้ 2562

159.00 ฿

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี พ.ศ. 2562

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: P-001 หมวดหมู่:

รายละเอียด

ตั้งแต่ผมจบจากคณะวนศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาที่สอนด้านป่าไม้ ชีวิตผมก็คลุกคลีกับการปลูกป่ามาตลอด ตั้งแก๊งขุนดง ตั้งโรงเรียนปลูกป่า จนมาปีนี้ ผมและทีมอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทำงานด้านการปลูกป่าฟื้นฟูด้วยไมคอร์ไรซามาด้วยกันมานานกว่า 12 ปี ได้ก่อตั้ง “มูลนิธิฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายผลแนวคิดการปลูกป่าพื้นถิ่นแบบประณีต โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช่วย เพื่อให้การปลูกป่าฟื้นฟูประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการมูลนิธิโดยมีผมเป็นประธาน จึงได้จัดทำ “ปฏิทินลูกไม้” ขึ้น สำหรับเป็นที่ระลึกแก่ท่านที่บริจาคเงินกับมูลนิธิ โดยรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนเพื่อการฟื้นฟูป่าและการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นให้กับสาธารณชนสืบไป

 

ขอบคุณครับ

นพพร นนทภา

ประธานมูลนิธิฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น