ห้องภาพ

อบรมการปลูกป่าแบบประณีต รุ่นที่ 1/62

ภาพกิจกรรมอบรม “การปลูกป่าแบบประณีต ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562”

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนปลูกป่า บ้านหนองหลุบ จ.ขอนแก่น

อบรมการปลูกป่าแบบประณีต รุ่นที่ 2/62

ภาพกิจกรรมอบรม “การปลูกป่าแบบประณีต ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562”

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนปลูกป่า บ้านหนองหลุบ จ.ขอนแก่น

อบรมการปลูกป่าแบบประณีต รุ่นที่ 3/62

ภาพกิจกรรมอบรม “การปลูกป่าแบบประณีต ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562”

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนปลูกป่า บ้านหนองหลุบ จ.ขอนแก่น